Δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρ 2020

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΑΣΙΟΥΔΗ -ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

ΠΡΌΩΡΗ ΛΎΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΜΊΣΘΩΣΗΣΟι εμπορικές - επαγγελματικές μισθώσεις διέπονται σήμερα από το άρθρο 13 του Ν.4242/2014.

Με τη νέα αυτή ρύθμιση απελευθερώθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι νέες εμπορικές μισθώσεις ξενοίκιαστων καταστημάτων αλλά και γραφείων, αποθηκών κλπ. σε όλη τη χώρα, ενώ παραμένει η 12ετής προστασία στις μισθώσεις που είχαν συναφθεί πρό της 1.3.2014 (παλαιές μισθώσεις). Στις νέες μισθώσεις ο ρυθμιστικός παράγοντας είναι το έγγραφο μισθωτήριο που θα συνυπογράψουν οι συμβαλλόμενοι, και όχι το δήθεν "ηλεκτρονικό μισθωτήριο", όπως ορισμένοι αφελώς εκλαμβάνουν την δήλωση των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης στην εφαρμογή της ΓΓΠΣ που υποκαθιστά απλώς τη σφραγίδα της Δ.Ο.Υ.), και συμπληρωματικά και μόνον ο νόμος. Οι ισχύουσες ρυθμίσεις για τις εμπορικές μισθώσεις είναι οι εξής:
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.